Stories

De serie Stories is ontstaan uit mijn behoefte om ervaringen te verwerken en weer te geven in een voor mij logische context. De gebruikte symbolen hebben soms hun vanzelfsprekende betekenis maar zijn andere keren minder aanwijsbaar.


Liberando Las Mariposas

Liberando Las Mariposas

 

Oil on Canvas - 130x97cm